Galeria
Galeria Fotografii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, ul. Piotrkowska 102, Łódź.

Data wernisażu
17 listopada 2009r.

Prace wystawione
16 fotografii przygotowanych jako prace zaliczeniowe z I i II roku studiów w WSSiP — czarno-białe wydruki pigmentowe 40 cm x 80 cm oprawione w passe-partout i ramy 100 cm x 70 cm.

Wystawa odbyła się z inicjatywy prof. Mirosława Araszewskiego. Pokazane zostały również prace profesora z cyklu "Prowokacja rzeczywistości, czyli..."