Galeria
Galeria Fotografii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, ul. Piotrkowska 102, Łódź.

Data wernisażu
17 stycznia 2012r.

Prace wystawione
1) "Azyl" — czarno-białe wydruki pigmentowe, 40 cm x 40 cm, passe-partout, ramy aluminiowe 60 cm x 60 cm.
2) "Duma" — czarno-białe wydruki pigmentowe, 40 cm x 60 cm, passe-partout, ramy aluminiowe 100 cm x 70 cm.
3) "Cisza" — czarno-białe wydruki pigmentowe, 25 cm x 25 cm, passe-partout, ramy aluminiowe 60 cm x 60 cm.