Wystawa zbiorowa zatytułowana Co kryje się na dnie oka? W kręgu auto/portretu z przełomu XX/XXI wieku. Kurator: Krzysztof Jurecki.

Galeria
Galeria Sztuki Wozownia, Toruń.

Data wernisażu
27 lipca 2012r.

Prace wystawione
"Za Betonową Kurtyną" — czarno-białe wydruki pigmentowe, 40 cm x 80 cm, passe-partout, ramy aluminiowe 100 cm x 70 cm.

"Duma" — czarno-białe wydruki pigmentowe, 40 cm x 60 cm, passe-partout, ramy aluminiowe 100 cm x 70 cm