Każda fotografia jest niepowtarzalna. Ale nie każda przenosi ważne znaczenia, istotne komunikaty. Fotografia autorska to taka, poprzez którą staramy się dotrzeć do własnego wnętrza i objaśnić je światu. To fotografia, która jest formą subiektywnej autoprezentacji, ale posługuje się językiem zrozumiałym dla odbiorcy. Jest symboliczna i wieloznaczna, niekiedy nieco hermetyczna, ale jednocześnie syntetyczna i uniwersalistyczna w swoim przesłaniu.

Wielce istotnym narzędziem na etapie tworzenia takich zdjęć jest nieskrępowana stereotypem wyobraźnia, zaś na etapie ich odbioru - umiejętność poszerzonej, wieloaspektowej interpretacji ich treści.


Piotr Komorowski