Fotografie z cyklu "Duma" otrzymały w 2010 roku Honorowe Wyróżnienie w kategorii
"Fine art" międzynarodowego konkursu fotograficznego International Photography Awards (IPA)

International Photography Award

Honorable Mention Gallery

Prace z cyklu "Duma"